fig1
บริษัท ก.พล (1996) จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2539 จำนวนพนักงาน (ณ. ต้นปี 2557) 60 คน ประเภทธุรกิจ บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ทะเบียนการค้า 0105539045083 ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ...จากก้าวแรก โรงพิมพ์เราได้เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท (offset) เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุดจวบจนถึงปัจจุบันได้มีการเพิ่มในส่วนของการพิมพ์ในระบบดิจิตอลเข้ามาด้วย โรงพิมพ์ได้มีการเพิ่มเครื่องจักรต่างๆ และบุคคลากรที่มีฝีมืออย่างต่อเนื่อง โดยโรงพิมพ์รับพิมพ์งานทุกชนิดอย่างครบวงจรได้แก่ โบรชัวร์ แผ่นพับ แคตตาล็อค แฟ้มกระดาษ สมุดโน๊ต กระดาษโน๊ต ไดอารี่ ปฏิทินทุกแบบ หนังสือ พ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร วารสาร หนังสือสวดมนต์ คู่มือการเรียนการสอน ฯลฯ

เรา คือ โรงพิมพ์ผู้ผลิตงานพิมพ์ครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ จัดแบบ และพิมพ์ระบบออฟเซ็ท รวมถึงงานหลังพิมพ์ โรงพิมพ์เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อรองรับงานพิมพ์ทุกประเภท สำหรับทุกธุรกิจ โดยโรงพิมพ์เราบริหารงานโดยฝ่ายบริหาร, ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดพัฒนางานด้านสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพโรงพิมพ์ โดยตรง และโรงพิมพ์มีความพร้อมที่จะให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแก่ท่านด้วยความมั่นใจ และการให้บริการที่รวดเร็ว และทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม.

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา โรงพิมพ์เราได้รับไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งในส่วนราชการ ทั้งลูกค้าในประเทศ และ ต่างประเทศ เป้าหมายของโรงพิมพ์เรา คือ การผลิตงานพิมพ์ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เพราะ ลูกค้าทุกคน คือ คนสำคัญสำหรับเราเสมอ ทางโรงพิมพ์ ก.พล (1996) มีความยินดีที่จะให้บริการแก่ท่าน เสมือนท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว เพราะสำหรับเราแล้วความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือหัวใจของการทำงานและความทุ่มเทของเรา