ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยที่คุณวางใจได้
1. ปรู๊ฟผ่าน email สำหรับกรณีแก้ไขเร่งด่วนและแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งเราสามารถแก้ไขอาร์ตเวิร์คและส่งกลับไปได้ทันที ทาง email
2. ปรู๊ฟดิจิตอล คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนสั่งพิมพ์ด้วย ซึ่งใกล้เคียงงานจริงมาก ซึ่งขั้นตอนนี้คุณสามารถ แก้ไขงานได้อีกครั้ง ก่อนอัดเพลทจริง

3. ทำเพลทด้วย ระบบ CTP (Computer to Plate)ซึ่งเพลทจะให้คุณภาพเม็ดสกรีนที่ละเอียดให้โทนภาพต่อเนื่อง และสวยงานภาพสมจริง
4. ปรู๊ฟเพลท ซึ่งใช้ต้นฉบับเพลท ที่ใช้พิมพ์จริงในการปรู๊ฟ เพื่อให้ท่านตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อนพิมพ์งานจริง สำหรับงานพิมพ์ 4 สีขึ้นไป

5. งานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซท 4-5 สี ที่ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ได้มาตรฐานสามารถควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ได้ดีกว่า เครื่องพิมพ์ 1-2 สี ซึ่งต้องพิมพ์หลายรอบ จนครบ 4 สี

6. งานหลังพิมพ์ ทีได้มาตรฐานและรวดเร็ว และมีทีมงานพร้อมสำหรับงานที่ต้องใช้คนจำนวนมาก เช่น ติดเทป, ใส่ซอง หรืองานจำพวกไดเร็กเมล์