ขั้นตอนการส่งงาน
1. ส่งไฟล์งานให้เราผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อสอบถามรายละเอียดงานอีกครั้ง
3. ลูกค้าตรวจงานจากตัวอย่างงานจริง
4. ลูกค้าแจ้งสั่งพิมพ์งาน ชำระเงิน แล้วรอรับงานได้เลยค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ :
หน่วยงาน :
ช่องทางการติดต่อกลับ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ชื่อหนังสือ :
สิ่งที่ต้องการพิมพ์ :
ขนาดงานพิมพ์ :
เนื้อหา
จำนวนหน้าเนื้อในทั้งหมด :
หน้าพิมพ์ 1 สี สีดำ : หน้า ใช้กระดาษ   ปอนด์ อาร์ต
หน้าพิมพ์ 4 สี สีดำ : หน้า ใช้กระดาษ   ปอนด์ อาร์ต
ปก
การพิมพ์ปก กี่สี :
กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก :
การเคลือบปก : มัน ด้าน
วิธีการเข้าเล่ม :
จำนวนทั้งหมด :   เล่ม แผ่น
วันที่ต้องการใช้ :
ไฟล์งาน :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(มีปัญหาการส่งไฟล์งาน กรุณา ติดต่อเรา)